Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych dr Piontek Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

Geneza

        Poznajmy najpierw historię tego gmachu, wzniesionego na terenach nad zakolem Odry, gdzie począwszy od XII w.zlokalizowany był zespół lewobrzeżnej warowni i zamek książęcy Piastów. Po śmierci Henryka VI, ostatniegoksięcia piastowskiego z linii wrocławskiej, zamek przechodzi w posiadanie władców czeskich, potem Habsburgów. Władysław Jagiellończyk, król czeski i węgierski w 1505 r. wydał w Budzie dokument fundacyjny dla uczelni we Wrocławiu, ale nie został on potwierdzony przez papieża Juliusza II, wskutek protestu Uniwersytetu Krakowskiego.

dalej