Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych dr Piontek Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

Wiek XIX

        W XIX w. uczelnia przeżywa nowy, ważny okres. Kolejny władca, Fryderyk Wilhelm IV, powołuje katedrę języków i literatur słowiańskich (1841 r.), "aby dać polskim studentom sposobność do doskonalenia się mowie ojczystej". W środowisku akademickim powsta ło szereg organizacji polityczno-patriotycznych. Największe znaczenie miało działające w latach 1836-1886 Towarzystwo Literacko-Słowiańskie założone przez naukowca czeskiego Jana Ewangelistę Purkyniego. Wykładowcami byli Polacy: rektor Władysław Nehring, Anastazy Cywiński, Wojciech Cybulski, Franciszek Ładysław Czelakowski. W tym okresie uczelnia posiadała 5 wydziałów, liczne katedry, laboratoria i dobrze wyposażone muzeum przyrodnicze. Uruchamianie nowych kierunków wymagało wzniesienia nowych budynków lub adaptacji starych. W związku z przypadającym na rok 1911 stuleciem Uniwersytetu, prowadzono długotrwałe prace przy renowacji starej substancji gmachu, a także wprowadzono unowocześnienia, pomagające sprawniej funkcjonować uczelni.

dalej