Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych dr Piontek Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

Okres powojenny

        W maju 1945 r. grupa polskich naukowców przejęła gmach główny w stanie ogólnej dewastacji, a już w listopadzie odbył się pierwszy wykład. Rektorem został prof. Stanisław Kulczyński, były rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uniwersytet posiadał 6 wydziałów, z których kolejno odłączały się i usamodzielniały jako wyższe uczelnie Akademia Medyczna, Politechnika, Akademia Rolnicza. W wyniku dalszych reorganizacji utworzono istniejące do dziś wydziały: Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Prawa i Administracji, Nauk Przyrodniczych oraz Matematyki, Fizyki i Chemii. Rok 1980 przyniósł powrót do autonomii i samorządności uczelni, uległy zmianom zasady organizacji badań naukowych i dydaktyki, dzięki którym Uniwersytet we Wrocławiu utrwalił swoją wysoką rangę wśród uczelni w kraju. W roku 2002 Uniwersytet Wrocławski obchodził Trzechsetlecie swego istnienia.

Informacje pochodzą ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego www.uni.wroc.pl

powrót do początku