Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych dr Piontek Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

Dane teleadresoweNKJO w Łodzi

ul. Czajkowskiego 14,

92-511 Łódź,

tel. sekr.: 42 672 74 90

e-mail:szkola@nkjo.piontek.edu.pl

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łodzi