Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

MISJA KOLEGIUM

Celem Kolegium jest kształcenie umiejętności: biegłego posługiwania się językiem angielskim i niemieckim; samodzielnej pracy i rozwoju; wykorzystywania nowoczesnych środków informatycznych i audiowizualnych a także współdziałania w realizacji zamierzeń.

studia filologia angielska, germańska

Absolwenci NKJO uzyskają tytuł nauczyciela języka obcego mogącego uczyć w szkole podstawowej, gimnazjum i kursach językowych a po uzyskaniu tytułu licencjata na Uniwersytecie Wrocławskim możliwość kontynowania nauki na uczelniach wyższych celem uzyskania tytułu magistra.

dalej