Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych dr Piontek Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

Specjalność język niemiecki (germanistyka)

Opieka naukowa: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Wrocławski

        Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych dr Piontek umożliwiają opanowanie języka na poziomie pełnej biegłości językowej i przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka niemieckiego w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jednocześnie doświadczeni wykładowcy z UWr przygotowują absolwentów naszej szkoły do egzaminu licencjackiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

W trakcie procesu edukacyjnego realizowanych jest 2350 godzin, w tym:

1. kształcenie merytoryczne 1620 godzin:

a. praktyczna nauka języka niemieckiego 1080 godzin,

b. przedmioty filologiczne 540 godzin zawierające m.in.:

brandenburger tor

- jezykoznawstwo,

- historię literatury,

-gramatykę opisową,

2. seminarium dyplomowe 60 godzin,

3. kształcenie nauczycielskie 360 godzin zawierające m.in.:

-psychologię,

-pedagogikę,

-dydaktykę przedmiotów,

3. naukę drugiego języka - języka angielskiego,

4. praktyki pedagogiczne 150 godzin odbywające się w różnych typach szkół.

        Uwaga - istnieje możliwość kształcenia międzykierunkowego. Szczegóły w sekretariatach NKJO dr Piontek.

dalej