Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych dr Piontek Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

Krok po kroku

        By rozpocząć studia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych dr Piontek należy:

1. upewnić się u lekarza, czy nie ma przeciwskazań do studiowania w NKJO,

2. wydrukować formularz z podstrony wymagane dokumenty,

3. odręcznie wypełnić formularz,

4. zrobić sobie zdjęcie legitymacyjne - co najmniej 4 sztuki - podpisać je na odwrocie,

5. skopiować dowód osobisty (skseruj, zeskanuj - wydrukuj), potwierdź zgodność z oryginałem osobistym podpisem,

6. przygotować oryginał świadectwa maturalnego/dojrzałości lub jego odpis,

7. włożyć wszystkie dokumenty wraz ze zdjęciami do opakowania, które zapewni bezpieczny transport,

8. wszystkie zgromadzone dokumenty należy dostarczyć do odpowiedniego sekretariatu, którego adres można znaleźć w dziale kontakt.

Uwaga!!! Jeśli wysyłacie Państwo pocztą dokumenty nie zapomnijcie wpisać adresu zwrotnego, jak również wysyłajcie listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Za zagubione dokumenty w trakcie przesyłki pracownicy NKJO nie odpowiadają.

dalej